Mælumslykkja Barnehage

Barnehagens visjon

Leke sammen

Lære sammen

Vokse sammen

"Kunst og kultur, sang og eventyr er viktige satsningsområder i vår barnehage"

Om oss

Velkommen til vår barnehage!

Mælumslykkja Barnehage er en privateid heldagsbarnehage for aldersgruppen 0-6 år. Barnehagen ligger sentralt på Brøttum med gangavstand til sentrum og flotte naturområder med egen gapahuk, oppkjørte skiløyper og akebakke. I 2011 ble barnehagen påbygd og samtidig ble nytt uteområde opparbeidet. Barnehagen startet opp i 1991 og har 29 barn og åtte ansatte som jobber med barna.

  • Leke
  • Lære
  • Vokse

I dette ligger det at barnehagen skal legge grunnlag for livslang læring gjennom å ivareta barndommens egenverdier. Leken er etter vårt syn, den viktigste verdien i barndommen.

Vi ønsker å gi barna varierte opplevelser og mulighet til å oppleve gleden ved å mestre ulike situasjoner i leik og samspill både ute og inne. Kunst og kultur, sang og eventyr er viktige satsningsområder i vår barnehage.

Vi benytter det flotte nærområdet vårt til turer, leik og andre aktiviteter, både sommer og vinter. Ønsket vårt er at ungene skal oppleve gleden ved å være ute i naturen i all slags vær og vind, og oppleve de ulike årstidene.

Gjennom 20 år har Mælumslykkja rukket å bli en tradisjonsrik barnehage.
Gjentagelser og forventninger går hånd i hånd, alle opplever det som skjer på sitt nivå. En av fordelene med blandet aldersgruppe er at de yngre lærer av de eldre barna.

De får omsorg og har noen å se opp til! Når vi vekker nissen før jul fortoner det seg ganske annerledes for en som er med for første gang enn for en rutinert 5-åring som har svar på alt. Et eksempel på en viktig tradisjon, tenk om ikke nissen blir ferdig til jul...

Våre ansatte

Disse menneskene treffer du hos oss:
Uploaded image

Margunn Hammer

Daglig leder
Uploaded image

Guri Bekkum

Pedagogisk leder
Uploaded image

Anne Lene Baardseth

Fagarbeider
Uploaded image

Tove Magnussen

Barne- og ungdomsarbeider
Uploaded image

Guri Aamot

Barneveileder
Uploaded image

Svanhild Afseth

Barneveileder
Uploaded image

Stig Atle Lunna Aamot

Barneveileder
Uploaded image

Anne Resaland

Pedagogisk leder
Uploaded image

Heidi Husom

Renholder

"Ønsket vårt er at ungene skal oppleve gleden ved å være ute i naturen i all slags vær og vind, og oppleve de ulike årstidene"

Kontakt oss

Fyll ut feltene under